ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์แนะนำ, ทัวร์รายการใหม่ , ทัวร์คอนเฟิรมเดินทาง
ทัวร์ภูฏาน ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot

    

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทัวร์ภูฏาน 7 วัน 6 คืน  Bhutan Airline (B3)
ทิมพู – พูนาคา – วังดี – บูมตัง – ตรองสา
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.  ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน  ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน พาข้ามเทือกเขานิลกาฬสู่ภูฏานตะวันออก ชมตรองสาซองที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่และสวยที่สุด ค้นพบความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ยังคงรากลึก ณ หุบเขาบูมตัง  ใจกลางของประเทศภูฏาน  
ราคาเริ่มต้น 59,999 เท่านั้น!!!
More...

ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน,

ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  

ราคาเริ่มต้น 43,900.- เท่านั้น 

More...

ทิมพู – พูนาคา – วังดี – พาโร   5 วัน 4 คืน
พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร วัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.  ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน  ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท เท่านั้น 
กำหนดการเดินทาง ดูท้ายโปรแกรมทัวร์ค่ะ
More...

บินตรง พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว
คัปปาโดเกีย -คอนย่า - ปามุคคาเล่ -   ทรอย  - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาชเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส(Private Boat) 
กันยายน – ธันวาคม 2557 (บินกลางวัน) เริ่มต้น…. 49,900บาท
ราคาทัวร์ 49,900 บาท : 6-13 ก.ย. / 13-20 ก.ย. / 20-27 ก.ย./ 25 ก.ย. – 2 ต.ค. (บินกลางคืน 8 วัน 5 คืน)  
  9-16 ต.ค. / 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 18-25 ต.ค. (บินกลางคืน 8 วัน 5 คืน)   
  25 ต.ค. - 1 พ.ย./ 8 – 15 พ.ย. (บินกลางคืน 8 วัน 5 คืน) / 22-29 พ.ย.
ราคาทัวร์ 51,900 บาท : 19-26 ต.ค./ 21-28 ต.ค. / 23-30 ต.ค. 
  3-10 ธ.ค. /  4-11 ธ.ค. /  5-12 ธ.ค. /  8-15 ธ.ค. /  10-17 ธ.ค.
 ราคาทัวร์ 55,900 บาท : 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 27 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 28 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 5 ม.ค.
More...

คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - คาราวานสไลน์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า - ปามุคคาเล่ - คูซาดาซึ - อิชเมียร์ - เอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาชเช่  -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat)  
กันยายน – ธันวาคม  เริ่มต้น…. 55,900 บาท 
ราคา 55,900 บาท : 20-27 ก.ย./ 27 ก.ย.- 4 ต.ค./ 4-11 ต.ค./ 9-16 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค. / 15-22 พ.ย. / 22-29 พ.ย.   
ราคา 59,900 บาท : 16-23 ต.ค./ 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 21-28 ต.ค./ 23-30 ต.ค. / 5-12 ธ.ค.* (บินกลางคืน 8 วัน 5 คืน) / 6-13 ธ.ค./ 10-17 ธ.ค.* (บินกลางคืน 8 วัน 5 คืน)   
ราคา 65,900 บาท : 26 ธ.ค. - 2 ม.ค./ 27 ธ.ค. - 3 ม.ค./ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค./ 29 ธ.ค. - 5 ม.ค.
More...

Program Classic 8 day (Day Flight) (1)
บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว
โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 5 ดาว ทุกคืน
พิเศษ!!! เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ ที่ Cappadocia
สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ Star Alliance
ราคาเริ่มต้น  55,900. เท่านั้น!!!
เดือนตุลาคม   05-12 ต.ค. /14-21 ต.ค./ 25 ต.ค.-01พ.ย. 57   
เดือนธันวาคม 03-10 ธ.ค. / 05-12 ธ.ค. / 06-13 ธ.ค. / 07-14 ธ.ค. / 10-17 ธ.ค.**    
(หมายเหตุ กรุ๊ปวันที่ 03-10ธ.ค. และ 07-14ธ.ค. ขากลับเป็นเที่ยวบิน TK68   00:55-14:50)
 
More...

ชม "ไชนีส เธียเตอร์" ไชนีส เธียเตอร์ โรงภาพยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา และชมรอยมือรอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้ด้านหน้าของโรงภาพยนต์ เมืองลาสเวกัส เมืองแห่งสถานเสี่ยงโชคคาสิโน หรือช้อปปิ้ง และยังเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่าน Strip ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด และสนุกสนานกับเครื่องเล่น ณ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
มี Local Guide คนไทยแท้ๆ คอยบริการท่านแบบคนไทยด้วยกันตลอดการเดินทาง  
35,900 เท่านั้น!!! 
ดูเพิ่มเติม...

(ดิสนีย์ แลนด์+ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ " สวนสนุกที่ไม่ควรพลำด2 ตะลุย ) ลำสเวกัส-ลอสแองเจลิส
**รวมทัวร์แกรนด์แคนยอน (WEST RIM + SKY WALK)**  
ลอสแองเจลิส: ย่ำนไชน่ำทำวน์ / ศำลำว่ำกำรเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ / ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ / ไชนีส เธียเตอร์ / ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม
 ลำสเวกัส: ช้อปปิ้ง, เสี่ยงโชค และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้ำโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่ำน Strip 
18-25 ต.ค. 79,900  บาท เท่านั้น!!! 
ดูเพิ่มเติม...

ทัวร์อเมริกาตะวันตก, ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส ซานฟรานซิสโก
เที่ยวครบ 3 เมืองดังแห่งฝั่งตะวันตก (ลอสแองเจลิส-ลำสเวกัส-ซำนฟรำนซิสโก) "ตะลุยสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ"
ลอสแองเจลิส: ย่ำนไชน่ำทำวน์ / ศำลำว่ำกำรเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ / ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ / ไชนีส เธียเตอร์ / ฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม
ลำสเวกัส: ช้อปปิ้ง, เสี่ยงโชค และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้ำโรงแรมแต่ละแห่งใน ย่ำน Strip
(ทัวร์เสริมแกรนด์แคนยอน WEST RIM + SKY WALK 5,800 บำท/ท่ำน)
ซำนฟรำนซิสโก: Pier 39 / ล่องอ่ำวซำนฟรำนซิสโก / เกำะอัลคำทรำซ / ช้อปปิ้ง Fisherman’s Wharf / สะพำนโกลเด้นเกท / ถนนลอมบำร์ด / ช้อปปิ้ง ยูเนี่ยน สแควร์ 
6-13 ก.ย. / 4-11, 18-25 ต.ค. / 8-15 พ.ย. / 3-10 ธ.ค. 57  ราคาเริ่มต้น 77,900.- เท่านั้น!!! 
ดูเพิ่มเติม...

บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Whatapp / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล :contact@traveloflife.com gm_traveloflife@hotmail.com