ReadyPlanet.com
dot
แกรนด์นอร์เวย์
แกรนด์เยอรมัน
แกรนด์ ไอบีเรีย
ทัวร์จอร์เจีย -อาร์เมเนีย
ทัวร์บอลติค
ทัวร์โรมาเนีย
KEUKENHOF
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์


ทัวร์ยุโรปGG14 อิตาลี ฝรั่งเศสตอนใต้ 8วัน 5 คืน QR Aug-Oct 18

 หมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ อันเป็นเมืองโบราณที่สร้างด้วยหินล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง

นำท่านสู่ดินแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เมือง ซานตา มาเกอร์ริต้า เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงาม
เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิตาลี ฉายาราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
ชิงเคว เตเร่  หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวชม หมู่บ้านมานาโรล่า  และ หมู่บ้านริโอแมกจินยอเร 
ถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   
นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
7 – 14  ส.ค. 65,555
13 – 20 ก.ย. // 20 – 27 ก.ย. 65,555
11 – 18 ต.ค. 65,555
 
GG02(D) (EK) ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน ( 13-21
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด
พักเมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจำเมือง สะพานไม้ชาเปล  และ สิงโตหินแกะสลัก
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
!! !! !! !! !! !! !!  ลิ้มรสเมนูพิเศษ  !!!! !! !! !! !!

วันที่  13 – 21 ตุลาคม 2561 83,900 

GG02 (EK) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau)

 นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า  "สวยเหมือนเมืองในฝัน"
พักเมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก และชมสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล 
     และ อีกสัญลักษณ์หนึ่งคือ สิงโตหินแกะสลัก
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) 89,900
11 – 19 ส.ค. 61 (วันแม่แห่งชาติ) 85,900
29 ก.ย. – 7 ต.ค. 85,555
20 – 28 ต.ค. (วันปิยะมหาราช) 85,555
 
GG Pro4 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย 8วัน 5 คืน QR

 มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น

สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  
ชมอนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์
นั่ง กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา
เที่ยวเกาะเวนิส เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  / เที่ยวเมืองปิซ่า ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเองเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก/ น้ำพุเทรวี่ น้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก
24 – 31 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมฯร.10) 61,555
7 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) 61,555
13 – 20 ก.ย. // 20 – 27 ก.ย. 61,555
11 – 18 ต.ค. 61,555
GG02 (QR) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau)

 นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า  "สวยเหมือนเมืองในฝัน"
พักเมืองลูเซิร์น  เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก และชมสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ชาเปล 
     และ อีกสัญลักษณ์หนึ่งคือ สิงโตหินแกะสลัก
พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย ในแต่ละห้อง ที่สำคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว)
พิเศษ!! กับเมนูอิตาลีสปาเก็ตตี้ , ฟองดูต้นตำหรับสวิตเซอร์แลนด์ , 
ฝรั่งเศส หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ดอบซอสส้ม/สเต๊กเนื้อ/ปลา + ของหวาน
7 – 15 ก.ค. 83,900
11 – 19 ส.ค. 61 (วันแม่แห่งชาติ) 85,900
15 – 23  ก.ย. 82,900
23 – 31 ต.ค. (วันปิยะมหาราช) 83,900
Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน MXP EK005Lost in Wonder Villages อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน MXP EK005article

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ราคาเริ่มต้น  57,900.-

นำท่านบินลัดฟ้าสู่ นครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก

แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม

ขึ้นกะเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก

เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส

เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) 

ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ

กำหนดการเดินทาง

วันที่   20-28 ก.ค. 61

วันที่   7-15 ส.ค. 61

 

LAKE OF EUROPE อิตาลี (มิลาน) สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย เชก 10 วัน 7 คืน MXP EK010LAKE OF EUROPE อิตาลี (มิลาน) สวิส ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย เชก 10 วัน 7 คืน MXP EK010

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ราคาเริ่มต้น  61,900.-

เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 

เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) อองกีเชม (Eguisheim) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg)

ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ (Marienplatz) จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค 

เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary) 

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม 

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

กำหนดการเดินทาง

วันที่   30 ก.ย.-9 ต.ค. 61

วันที่   14-23 ต.ค.,28 ต.ค.-6 พ.ย. 61

วันที่   27พ.ย.-6 ธ.ค. 61

 

HELLO EUROPEAN [ ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน MXP EK009HELLO EUROPEAN [ ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน MXP EK009

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ราคาเริ่มต้น 59,900.-

เที่ยวมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก

พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ (Marienplatz) จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค

เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)

สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม

ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

เมนูที่ไม่พลาด... ฟองดูร์ชีส ที่สวิส ขาหมูเยอรมัน ที่เยอรมนี เป็ดสไตล์โบฮีเมียน ที่เชก ซุปกูลาซหมู ที่ฮังการี

กำหนดการเดินทาง

วันที่   12-20 ก.ค., 26 ก.ค. – 3 ส.ค. 61

วันที่   9-17, 22-30 ส.ค. 61

วันที่   9-17 ก.ย., 24 ก.ย.-2 ต.ค. 61

วันที่   2-10, 7-15, 16-24 ต.ค. 61

 

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน FCO TG0034 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน FCO TG003

โดยสายการบินไทย (TG)

ราคาเริ่มต้น 69,900.-

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน

ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า

ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป  

เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลก

เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

กำหนดการเดินทาง

วันที่   3-12, 17-26 พ.ย., 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 61

วันที่   1-10, 8-17, 16-25, 22-31 ธ.ค. 61

 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน MXP TG004อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน MXP TG004

โดยสายการบินไทย (TG)

นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ

ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป

ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 

ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)

ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์

เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)

***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

กำหนดการเดินทาง

วันที่   30 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62 (ปีใหม่)

ราคาเริ่มต้น 82,900.-

 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน MXP EK001อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน MXP EK001

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 

เที่ยวเมืองเวนิส (Venice) เมืองในฝันอันสุดแสนโรแมนติก

เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ที่ตั้งของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป 

ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเทรอซ์

เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม

พิชิตเขากลาเซียร์ 3000

กำหนดการเดินทาง

วันที่   27 ก.ค.-2 ส.ค. 61

วันที่   8-14 ส.ค. 61 (วันแม่)

วันที่   12-18 ก.ย. 61

วันที่   3-9 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61

วันที่   6-12 พ.ย., 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 61

วันที่   2-8 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น 42,900.-

 

ดินแดน 3 ขุนเขา ZERMATT JUNGFRAU HARDER KULM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน MXP EK006ดินแดน 3 ขุนเขา ZERMATT JUNGFRAU HARDER KULM อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน MXP EK006

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก 

เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ขึ้นชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป 

ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเทรอซ์

เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 

เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม 

เดินทางสู่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace)

กำหนดการเดินทาง

วันที่    8-14 ส.ค. 61

วันที่    5-11, 12-18 ก.ย., 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61

วันที่    3-9 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น    58,900.-

 

Europe Classic RerouteV Europe Classic Reroute

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี

ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe 

เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์-

อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

โดยสายการบินไทย  (TG)

กำหนดการเดินทาง 

21-29 ก.ย. / 19-27 พ.ย. / 3-11 ธ.ค.2561

ราคาเริ่มต้น 59,500 .-

 

Europe Classic RerouteV Europe Classic Reroute

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน 

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี

ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe 

เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์-

อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

โดยสายการบินไทย  (TG)

กำหนดการเดินทาง 

22 - 30 ต.ค.2561

68,900 .-

 

FCO-TG004 EUROPE CLASSICFCO-TG004 EUROPE CLASSIC

อิตาลี (โรม)  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส

(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน

โดยสายการบิน การบินไทย (TG)

เริ่มเพียง 73,900.-

กำหนดการเดินทาง

วันที่   12-21 ก.ค. 61

วันที่   18-27 ส.ค., 25 ส.ค.-3 ก.ย. 61

วันที่   1-10, 6-15 ก.ย., 22 ก.ย.-1 ต.ค. 61

วันที่   4-13, 20-29 ต.ค., 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61

วันที่   3-12, 10-19, 17-26 พ.ย., 24 พ.ย.-3 ธ.ค. 61

วันที่   1-10, 4-13, 8-17 ธ.ค. 61

พักปารีส 2 คืน

นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส

เมนูพิเศษ.. สปาเกตตี้หมึกดำ และหอยเอสคาโก้

 

EUR_04_IT CH FR 11 D_(Oct 18-Mar 19) อัพเดท 30.05.18

 กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย- ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า  - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - โบสถ์โนตเตรอดาม -ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ - พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - DINNER CRUISE

11 - 21 ต.ค.  116,000
27 ต.ค. - 6 พ.ย.// 3 - 13 พ.ย. // 10 - 20 พ.ย. // 17 - 27 พ.ย. 112,000.-
29 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561  106,000.-
4 - 14 ธ.ค.  112,000.-
ปี 2562  5 - 15 ม.ค. // 12 - 22 ม.ค. / 19 - 29 ม.ค. / 26 ม.ค. - 5 ก.พ. / 2 - 12 ก.พ. / 9 - 19 ก.พ. / 16 - 26 ก.พ. /
23 ก.พ. - 5 มี.ค. / 2 - 12 มี.ค. / 9 - 19 มี.ค. / 16 - 26 มี.ค. 2562
EUR02_ITALY-SWITZERLAND-FRANCE 10 DAYS

กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น -  กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส) - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 

5 - 14 ก.ค.// 12 - 21 ก.ค. // 19 - 28 ก.ค. // 26 ก.ค. - 4 ส.ค. // 2 - 11 ส.ค. // 9 - 18 ส.ค.//  16 - 25 ส.ค. // 23 ส.ค. - 1 ก.ย.  116,000.-

6 - 15 ก.ย. 2561 99,000.-
13 - 22 ก.ย. // 20 - 29 ก.ย.  116,000.-
สายการบินไทย
EUR_02_IT CH FR 10 D_(Oct 18-Mar 19)_อัพเดท 30.05.18

 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - 

ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น -  กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส) - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ 
20 - 29 ต.ค. 2561  106,000.-
1 - 10 พ.ย. // 8 - 17 พ.ย. // 15 - 24 พ.ย.//  22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561  105,000
1 - 10 ธ.ค. 2561  97,000
4 - 13 ธ.ค.  105,000 .-
ปี 2562  3 - 12 ม.ค.  // 10 - 19 ม.ค. //  17 - 26 ม.ค. // 24 ม.ค. - 2 ก.พ.  
31 ม.ค. - 9 ก.พ. // 7 - 16 ก.พ. // 14 - 23 ก.พ. // 21 ก.พ. - 2 มี.ค. // 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 
7 - 16 มี.ค. // 14 - 23 มี.ค.   105,000
EK005 Lost in Wonder VillagesMXP- EK005 Lost in Wonder Villagesarticle

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  9 วัน 6 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เริ่มเพียง 60,900.-

กำหนดการเดินทาง

เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561

 

VIP EURO 4 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau)VIP EURO 4 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau)

พระราชวังแวร์ซายน์, ลูฟว์, หอไอเฟล เข้าแบบ VIP ไม่ต้องไปต่อแถวให้เสียเวลา

กำหนดการเดินทาง

เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561

ราคาเริ่มต้น 79,999.-

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 

EURO 4 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau)upsidedownEURO 4 (EK) France Swiss Italy 9D(Jungfrau)upsidedown

กำหนดการเดินทาง

เดือนมิถุนายน - ตุลาคม

ราคาเริ่มต้น 69,999.-

สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 

EURO 2.2 (EK) France Swiss Italy 7D (Titlis)EURO 2.2 (EK) France Swiss Italy 7D (Titlis)

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต

เครื่องบินถึงปารีสเช้า กลับจากโรมดึก เที่ยวคุ้มสบายๆ เหมือนทัวร์ยาว

กำหนดการเดินทาง

เดือนมิถุนายน - ตุลาคม

ราคาเริ่มต้น 49,999.-

 

SIRI17 Italy-Swiss-France 9 Days

 สนามกีฬาโคลอสเซียม เมืองฟลอเรนซ์ เกาะเวนิส เมืองลูเซิร์น ชมยอดเขาจุงเฟรา รถไฟ TGV สู่นครปารีส ล่องเรือบาโตมูซ พระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งห้างแกลลอรี่ลาฟาแยต ล่องเรือกอนโดล่า

ราคาเริ้มต้น 92,000. บาท สายการบินไทย

EUR04_ITALY-SWITZERLAND-FRANCE 11 DAYS

 ล่องเรือกอนโดล่า  - รับประทานอาหารกลางวันหอไอเฟล - พิชิตยอดเขายูงเฟรา

 สตราสบูรก์ ย่านแกรนด์อิล - Dinner Cruise - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

 11-21 AUG '2018   119,500.-

15-24 SEP '2018
11-21 OCT '2018
29 NOV - 9 DEC '2018
4-14 DEC '2018
EUR 02A NEW IT CH FR UK 12 D (Jan-Sep 18)EUR 02A NEW IT CH FR UK 12 D

สายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง

เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2561

เริ่มเพียง 146,500.-

 

EUR02A_อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส อังกฤษ 12 วัน (Jan-Sep, 2018)

โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์

กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส
สถานีรถไฟ Paris Gare Du Nord - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่มหานครลอนดอน -
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน พระราชวังวินด์เซอร์ 
มกราคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 142,900.- สายการบินไทย
1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล : katsamon@hotmail.com traveloflife001@gmail.com