ReadyPlanet.com
dot
แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์ไบคาล
แกรนด์ ไอบีเรีย
KEUKENHOF
ทัวร์จอร์เจีย -อาร์เมเนีย
ทัวร์โรมาเนีย
มองโกเลีย – ทรานไซบีเรีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์

BT-TPE006_VZ มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

 ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด

เม.ย. - มิ.ย. 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VietJet Air (VZ)
1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล : katsamon@hotmail.com traveloflife001@gmail.com