ReadyPlanet.com
dot
แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์ไบคาล
แกรนด์ ไอบีเรีย
KEUKENHOF
ทัวร์จอร์เจีย -อาร์เมเนีย
ทัวร์โรมาเนีย
มองโกเลีย – ทรานไซบีเรีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์

8 วัน 6 คืน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง)
***บินตรงสู่นครซูริค*** ด้วยสายการบินสวิส 
กันยายน – ตุลาคม 2562
เริ่มต้นที่ 78,500 บาท 
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
ราคาทัวร์ 80,500 บาท : 25 ก.ย.-2 ต.ค./ 8-15 ต.ค./ 10-17 ต.ค./
ราคาทัวร์ 78,500 บาท : *16-23 ต.ค./ *17-24 ต.ค./ *23-30 ต.ค.
(*นั่งรถไฟ REGIONAL TRAIN เส้นทางเดียวกันแทน เนื่องจาก GLACIER EXPRESS ปิดปรับปรุงประจำปี)
GG09 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด 9 วัน TG
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ 
เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

เดือนมีนาคม : วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม :  วันที่ 1 – 9 พ.ค.  (วันหยุดแรงงาน) // 15 – 23  พ.ค.  (วันหยุดวิสาขบูชา)
BIG PRO 8_SWISS-GERMANY 8 DAYS

ซูริค , เบิร์น , ทะเลสาบเบลาเซ  - อินเทอลาเก้น ยอดเขายูงเฟรา

เที่ยวเมืองลูเซิร์น, วาดู๊ซ  - ฟุสเซ่น ,หมู่บ้านชวานสเกา - - ปราสาทนอยชวานสไตน์
23-30 มี.ค. 2562  80,000.-
4-11 พ.ค. 2562   82,000.-
25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562  82,000.-
8-15 มิ.ย. 2562 82,000.-
22-29 มิ.ย. 2562  82,000.-
BIG PRO 6_SWISS-FRANCE MONTBLANCE 8 DAYS
เจนีวา,ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)  - เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดูมิดี
ชาโมนีซ์ ,อานซี ,เมืองลียง  - นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส  

พระราชวังแวร์ซายส์,ช้อปปิ้ง 

10-17 พฤษภาคม 2562 //  24-31 พฤษภาคม 2562  77,000
สายการบินไทย
GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3ZRH-TG005

นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
วันที่  24-30 พ.ค. 62 66,900.-
วันที่  1-7, 13-19 มิ.ย. 62 66,900.-
The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรทซ์ (EK) GO3ZRH-EK002
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 
เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 
เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn)
อิสระครึ่งวันที่เมืองเซอร์แมต (Zermatt)
** พิชิต 3 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ และกลาเซียร์ 3000 ** 
26 มี.ค.-3 เม.ย. 62 69,900.-
19-27 เม.ย. 62  75,900.-
วันที่   3-11, 17-25 พ.ค. 62 75,900.-
GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ZRH-TG004

ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) 

ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” 
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
เมนูพิเศษ,, ชีสสวิสฟองดูร์ 
วันที่   2-11 เม.ย. 62 88,900.- เต็ม
วันที่   6-15, เมย เต็ม  13-22  เม.ย. 62 เต็ม 92,900.-
วันที่   18-27 เม.ย.เต็ม, 25 เม.ย.-4 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62 4 ที่สุดท้าย 82,900.-
วันที่   13-22 พ.ค. 62 เต็ม 79,900.-
วันที่   24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62 79,900.-  รับได้
8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง)
นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น
***บินตรงสู่นครซูริค*** ด้วยสายการบินไทย และ สายการบินสวิส 
มิถุนายน 2562  เริ่มต้นที่ 82,900 บาท 
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, กรุงเบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
บิน LX / ราคา 82,900 บาท : 8-15 มิ.ย.
ZRH-EK001 ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
เยือนเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป
เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
*** พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000    
วันที่   5-11, 19-25 มี.ค. 62 55,900.- เต็ม
วันที่   2-8, 6-12 เม.ย. 62 57,900.- เต็ม
วันที่   12-18 เม.ย. 62 68,900.- เต็ม
วันที่   24-30 เม.ย. 62 57,900.- เต็ม
วันที่   5-11พ.ค 1 ที่สุดท้าย  15-21 พ.ค. 62 เต็ม 59,900.-
SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)GO3ZRH-TG009

ราคาเริ่มต้น: 69,888.- •นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ •เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม •เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

22-29 มี.ค. 62 เต็ม 69,888.-

5-12 เม.ย. 62 เต็ม 87,900.-
18-25 เม.ย. รับได้ 6 ที่สุดท้าย ,
28 เม.ย.-5 พ.ค. 62 73,900.-  รับได้
9-16 พ.ค เต็ม., 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 62  รับได้ 73,900.-
SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)GO3 ZRH-TG001

 ราคาเริ่มต้น: 76,900.-

•กรุงเบิร์น (Bern) •เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี

•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน

พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

 

วันที่   12-20 เต็ม, 16-24 พ.ค. เต็ม 76,900.-
วันที่   27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62 76,900.-  รับได้  
EUR08B_ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS ** เข้าซูริค ** / ขึ้น 4 ยอดเขา **

 - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์   - ยอดเขายูงเฟรา(TOP OF EUROPE)

- พิชิตยอดเขา Glacier 3000  - ขึ้นเขาริกิ
- นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS
เดิอน พฤศจิกายน  - เมษายน 2019
EUR08A_SWISS PANORAMA 9 DAYS (พิชิต 2 ยอดเขาสวย เน้นท่องเที่ยวด้วยรถไฟสายท่องเที่ยว)

 ** เข้าซูริค **/ ขึ้น 3 ยอดเขา**   - นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัทพักแซร์มัท

- อาบน้าแร่เมืองลอยเคอร์บาด  - ขึ้นยอดเขาริกิ,นั่งรถไฟกลาเซียร์  
- เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว
4-12 DEC '2018  114,000
*28 DEC '18-5 JAN '19 *  128,000
9-17 FEB '2019  116,000
15-23 MAR '2019   116,000
11-19 APR '2019   122,000
12-20 APR '2019    123,000
27 APR - 5 MAY '2019   118,000
EUR08_SWISS SCENIC TRAIL 8 DAYS (พิชิต 2 ยอดเขาสวย เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์)
- ชมกรุงเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก      นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัทพักแซร์มัท
- เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น    - ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา
- นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส 
8-15 MAR '2019
15-22 MAR '2019
12-19 APR '2019
27 APR - 4 MAY '2019 
 
1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล : katsamon@hotmail.com traveloflife001@gmail.com