วีซ่าฝรั่งเศส

706 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าฝรั่งเศส รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศส

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาพิจารณา
รายการค่าธรรมเนียม (บาท)ระยะเวลาพิจารณา

ยื่นแบบปกติ

ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป

เด็ก อายุ 6-11 ปี

เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี

 

4,345

2,837

ฟรี

7-14 วัน

ค่าบริการกรอกวีซ่า

3,000

-


 
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา
1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน (พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีแสตมป์ การเดินทางทั้งหมด)
2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาวีซ่าเชงเก้น (ถ้ามี)
3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน **เอกสารมีอายุ7-14วันควรขอหลังจากทราบวันนัดหมาย
(แนะนำเป็น Statement ที่ออกจากทางธนาคาร เท่านั้น --- การเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
4. หลักฐานการทำงาน (เอกสารมีอายุ 30 วัน) หรือ หนังสือรับรองบริษัท (ภาษาอังกฤษ) (เอกสารมีอายุ 90 วัน)
5. เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
6. หลักฐานการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
7. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ขนาด 3.5 ซม x 4.5 ซม

8. ประกันการเดินทาง ระหว่างประเทศ
9. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 
 
ศูนย์รับยื่นวีซ่า
TLS contact : สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้