วีซ่าออสเตรเลีย

27 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าออสเตรเลีย ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาพิจารณา
รายการค่าธรรมเนียม (บาท)ระยะเวลาพิจารณา

ยื่นแบบปกติ

 4,473

10-30 วัน

ค่าบริการกรอกวีซ่า

3,000

-


 
รายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา
1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน (พร้อมสำเนาทุกหน้าที่มีแสตมป์ การเดินทางทั้งหมด)
2. หนังสือเดินทาง เล่มเก่า พร้อมสำเนาหน้าแรก และสำเนาวีซ่าเชงเก้น (ถ้ามี)
3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน (เอกสารมีอายุ 7-14 วัน)
(แนะนำเป็น Statement ที่ออกจากทางธนาคาร เท่านั้น - การเงินจำเป็นต้องใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
4. หลักฐานการทำงานภาษาอังกฤษ (เอกสารมีอายุ 30 วัน) หรือ หนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ (เอกสารมีอายุ 90 วัน)
5. เอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
6. หลักฐานการจองที่พัก และตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
7. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ ขนาด ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) *สามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้

8. ประกันการเดินทาง ระหว่างประเทศ
9. สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา ต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดามารดาที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 
 
ศูนย์รับยื่นวีซ่า
VFS Global : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

@ศูนย์กรุงเทพฯ
อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 
@ศูนย์เชียงใหม่
191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้