ReadyPlanet.com
dot
แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์ไบคาล
แกรนด์ ไอบีเรีย
KEUKENHOF
ทัวร์จอร์เจีย -อาร์เมเนีย
ทัวร์โรมาเนีย
มองโกเลีย – ทรานไซบีเรีย
ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์

10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)
โปรโมชั่น โดย สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว
เริ่มต้น …. 129,900 บาท 
(รวมทิปและวีซ่าทุกอย่างแล้ว พิเศษ....เมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้)
อ๊อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – อะโกรโดม – ดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค 
 นั่งรถไฟ  Taieri Railway – ควีนส์ทาวน์ (ค้าง 2 คืน) – มิลฟอร์ดซาวน์ – ยอดเขาโคโรเน็ท – แอร์โร่ทาวน์ – วานากา
 อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – 4 WD หุบเขาทัสมาน – เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไคร์สท์เชิร์ช – ล่องเรือปลาวาฬไคคูร่า
ราคาทัวร์ 129,900 บาท : 16-25 มิ.ย. 2562 / 7-16 ก.ค. 2562/ 12-21 ส.ค. 2562
ราคาทัวร์ 139,900 บาท : 17-26 ต.ค. 2562/ 27 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563
 

 

KIWI06 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 วัน 5 คืน เริ่มต้น 95,900.-
ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ 
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 เมนูพิเศษ!เป๋าฮื้อทะเลใต้ + หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบ เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
เมนูพิเศษกุ้งล็อบสเตอร์
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์
โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)  เริ่มต้น 95,900.-
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 30
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25

 

KIWI05 SOUTH ISLAND MFM+KAI 7 วัน 5 คิน เริ่มต้น 95,900.-

 ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
ครอมเวลล์ - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า
 เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมสนุกสนานกับการเล่นลูท
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เริ่มต้น 95,900.- 
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 30
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25
KIWI04 เกาะใต้ SOUTH ISLAND MFM+AKA 7 วัน 5 คืน เริ่มต้น 95,900.-

ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท

ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ - ครอมเวลล์ - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ
แอชเบอร์ตัน –  ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
 เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
 ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมสนุกสนานกับการเล่นลูจ
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)  เริ่มต้น 95,900.-
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 30
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25
KIWI03 เกาะใต้ SOUTH ISLAND TSS+AKA 7 วัน 5 คืน เริ่มต้น 91,900.-

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ

ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู 
วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ -  ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม
 เมนูพิเศษ! กุ้งล็อปสเตอร์ + เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 30
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25
KIWI02 SPECIAL เกาะเหนือ 7 วัน 5 คืน TG

 ชมเมือง แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์  - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม ชมการตัดขนแกะ

ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี
หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)
พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้
 พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)
เดือน พฤษภาคม 2562 13 – 19, 20 – 26
เดือน มิถุนายน 2562 03 – 09, 17 – 23, 24 – 30
เดือน สิงหาคม 2562 06 – 12, 19 – 25
KIWI_01_PROMOTION NORTH - 6D4N - TG

ชมเมืองโอ๊คแลนด์ -แฮมิลตัน -โรโตรัว -เรนโบว์สปริง

อโกรโดม - หมู่บานฮอบบิตัน (มาทามาท่า)

ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ พร้อมล่องเรือ Lakeland Queen
โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)
เดือน พฤษภาคม 2562 07 - 12, 21 - 26
เดือน มิถุนายน 2562 11 - 16, 18 - 23, 25 - 30
เดือน สิงหาคม 2562 06 - 11, 13 - 18, 20 - 25
BW Grand tour New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (พักควีนทาวน์ 2 คืน)

อ็อคแลนด์- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)- หมู่บ้านของชาวฮอบบิท- โรโตรัว -ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )

ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป -ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค 

ขึ้นเรือกลไฟโบราณ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ 

พิเศษ  !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์  + อาหารไทย 1 มื้อ
ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ 
13 – 21 พฤษภาคม 2562 / 15 – 23 มิถุนายน 2562
13 -21 กรกฎาคม 2562 / 10 – 18 สิงหาคม 2562
14 – 22 กันยายน 2562
118,900.- บาท (ราคารวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือวีซ่าครอบครัวแล้ว ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว)
2.NZ (S)TSS-KKR 6D SQ Mar-May2019

 ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ 
พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ
26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. /16-21 เม.ย. /15-20 พ.ค.2562
1.NZ (N)+HOBITTON MOVIE SET 5 D TG

 นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน

อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท 
ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์
 ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ 
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี
โดยสายการบินไทย (TG) 
27-31 มี.ค.  65,300
03-07 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562  64,500
WWV05_NEW ZEALAND (NORTH-SOUTH) 9 DAYS

 -เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี  - ถ้าไวโตโม่ ถ้าหนอนเรืองแสง

- นั่งรถไฟสาย TranzAlpine  - ธารน้าแข็งฟรานซ์โจเซฟ ฟ็อกซ์การ์เซียร์
- ควีนส์ทาวน์ ช่องแคปมิลฟอร์ด 
ราคา 127,000.- 
16-24 FEB '2019  
16-24 MAR '2019
13-21 APR '2019  จองด่วน
27 APR - 5 MAY '2019
1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล : katsamon@hotmail.com traveloflife001@gmail.com