ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ภูฏาน ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dotD Grand Italy 9 DayD Grand Italy 9 Day

สายการบินไทย

19 - 27 ธันวาคม 2557

26 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558

103,000.-

D Grand Italy 9 DayD Grand Italy 9 Day

สายการบินไทย

เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 - เดือนมีนาคม 2558

103,000.-

EWW01_IT AT CH FR 10 Days (TG)D EWW01_IT AT CH FR 10 Days (TG)

กรุงโรม - โคลอสเซียม - รัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน -         ฟลอเร้นซ์ - ปราโต้ - หอเอนปิซ่า - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย -

เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินสบรูค - วาดู๊ซ (ลิคเค่นสไตน์) - ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - อินเทอลาเก้น - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - เที่ยวชมมหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์

กำหนดการเดินทาง   ก.ย. -  พ.ย. 57

109,000.-

สายการบินไทย

1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Whatapp / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล :contact@traveloflife.com gm_traveloflife@hotmail.com