ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ภูฏาน ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์

EUR 07 Grand Italy 9 วัน เหนือจรดใต้ สายการบินไทย
มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่
เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า 
เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี 
นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
4-12 ก.ย. / 11-19 ก.ย./18-26 ก.ย. /25 ก.ย.-3 ต.ค.   90,000
2-10 ต.ค. /9-17 ต.ค. /16-24 ต.ค.   95,000
 
G อิตาลี 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY)

มิลาน – มหาวิหารมิลาน – เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส – ฟลอเรนส์ – ปิซ่า – โรม -นครวาติกัน – โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่

 6 – 12 , 21 – 27 ต.ค. 2558  43,900 เท่านั้น!!  รวมวีซ่า 
9 วัน แกรนด์อิตาลี (เหนือจรดใต้) (Milan Expo 2015)
***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส****
(บินเข้า เนเปิ้ลส์ - บินออก มิลาน) 
ราคา…79,900 บาท    (รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)  
เนเปิลส์ (พักค้าง 2 คืน) – ซอร์เรนโต้ – โพซิตาโน- อะมัลฟี –– คาปรี – ถ้ำบลูกรอตโต - ปอมเปอี – โรม – ซานจิมาญาโน่ - ฟลอเร้นซ์ – ปิซ่า – ชิงเกว่ แตร์เร – ริโอ แมกจิโอเร – ปอร์โตฟิโน่ – มิลาน   
(พร้อมเข้าร่วมชมความอลังการงานสร้าง Milan Expo 2015 - ตุลาคม 2558)
ราคาทัวร์ 79,900 : 21-29 ก.ย./ 10-18 ต.ค. / 18-26 ต.ค./ 21-29 ต.ค.
8 วัน 5 คืน อิตาลีแกรนด์ทัวร์AH 8 วัน 5 คืน อิตาลีแกรนด์ทัวร์

สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2558

เริ่มต้น…59,900 บาท

มิลาน –  เวโรน่า - เวนิส –  มหาวิหารเซนต์มาร์โค - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์รารี่  - ฟลอเรนซ์ (พักค้าง 2 คืน)

ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า - ซานจีมิญญาโน– โรม (พักค้าง 2 คืน) - นครรัฐวาติกัน –โคลอสเซียม

1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
440 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล :contact@traveloflife.com traveloflife001@gmail.com