ReadyPlanet.com
dot
KEUKENHOF
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ภูฏาน ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์

EUR07A AMAZING ITALY 11 DAYS (Apr-Oct ‘16)

มิลาน -เจนัว -ปอร์โตฟิโน-อิตาเลียนริเวียร่า-หมู่บ้านซิงเคว เทเร่ -ซานตา มาร์เกริตา-ฟลอเร้นซ์ - นาดปลี-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี

พักบนเกาะคาปรี-ชมถ้าำบลูกร๊อตดต้-ซอเรนโต้-โสิตาดน่-อะมัลฟี่-เซอร์ลาโน-พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม

27 พ.ค.-6 มิ.ย.

112,000.-

EUR 07 Grand Italy 9 D Feb-Oct การบินไทย
มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่
เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า 
เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี 
นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
1-9 ก.ค. /  8-16 ก.ค. / 15-23 ก.ค. / 22-30 ก.ค./  29 ก.ค.-6 ส.ค./  5-13 ส.ค. / 12-20 ส.ค. /19-27 ส.ค./ 26 ส.ค.-3 ก.ย.   105,000
2-10 ก.ย. / 9-17 ก.ย. /16-24 ก.ย. /23 ก.ย.-1 ต.ค. / 30 ก.ย.-8 ต.ค./ 7-15 ต.ค. / 14-22 ต.ค./ 21-29 ต.ค. / 28 ต.ค.-5 พ.ย.   104,000.-
EUR07A Amazing Italy 11 DEUR07A Amazing Italy 11 D

สู่เมืองปอร์โตฟิโน

หมู่บ้านซิงเคว เทเร่ (มรดกโลก)

ชมพิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี

เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่

เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

สายการบินไทย

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 2559

ราคาเริ่มต้น 99,000.-

 

EUR07 Grand Italy 9 DEUR07 Grand Italy 9 D

ชมมหาวหิ ารดูโอโม่

ล่องเรือกอนโดล่า

นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้าบลูกร็อตโต

ชมพิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี

เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน

สายการบินไทย 

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. - ธ.ค. 2559

89,000.-

 

GG10  (QR) แกรนด์อิตาลี 7 วัน 4 คืนGG10 (QR) แกรนด์อิตาลี 7 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง

เดือนมิถุนายน   : 15 – 21 / 22 – 28 มิ.ย.

เดือนกรกฎาคม  : 13 – 19 / 27 ก.ค. – 2 ส.ค.

เดือนสิงหาคม    : 17 – 23 / 24 – 30 ส.ค.

เดือนกันยายน    :  7 – 13 / 21 – 27 ก.ย.

เดือนตุลาคม       :  5 – 11 / 12 – 18 ต.ค.

สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

49,900 .-

 

TG ITALY PROMOTION 2016GH TG ITALY PROMOTION 2016

อิตาลี ป๊อปปูล่า 8 วัน

โรม-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-เวนิส-มิลาน

ราคา 49,900 .-

กำหนดการเดินทาง

28 พ.ค.- 4มิ.ย. 2559

สายการบินไทย

 

8 วัน 5 คืน มนต์เสน่ห์อิตาลีใต้EP 8 วัน 5 คืน มนต์เสน่ห์อิตาลีใต้

***โปรโมชั่น...สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส****

เริ่มต้น…. 69,900 บาท 

เนเปิ้ลส์ – เกาะคาปรี – ซอร์เรนโต้ (พักค้าง 2 คืน) – อมาลฟี่ โคสท์– โพสิตาโน่– ราเวลโล่

ปอมเปย์อี – กรุงโรม (พักค้าง 2 คืน) – นครรัฐอิสระวาติกัน– ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ CASTEL ROMANO

11-18 ส.ค./ 15-22 ก.ย./ 7-14 ต.ค. / 13-20 ต.ค./ 22-29 ต.ค.

ITALY SWITZERLAND FRANCEDV ITALY SWITZERLAND FRANCE

โรม วาติกัน โคลอสเซียม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนีส

ลูเซิร์น อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว เบิร์น

ดิจอง TGV TRAIN ปารีส CHIC OUTLET SHOPPING

สายการบินไทย

กำหนดวันเดินทาง

เมษายน – กันยายน 2559

111,900 บาท

 

ITALY GRAND TOURDV ITALY GRAND TOUR

มิลาน..โดดเด่นด้วย มหาวิหารดูโอโม

เวอโรน่า..ต้นกำเนิด นิยายรักอมตะ

เวนิส..ล่องเรือกอนโดล่า เป่าแก้วมูลาโน่

ปิซ่า..หอเอน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ฟลอเร้นซ์..ศูนย์กลางงานศิลปะ

นาโปลี..ท่าเทียบเรือสำคัญทางตอนใต้

คาปรี..ที่พักตากอากาศแสนโรแมนติก

ปอมเปอี..พิพิธภัณฑ์เมืองเก่า

โรม..พิพิธภัณฑ์วาติกัน โคลอสเซียม 

สายการบินไทย

กำหนดวันเดินทาง

เมษายน – กันยายน 2559

96,900  บาท

 

1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล : katsamon@hotmail.com traveloflife001@gmail.com