ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์ภูฏาน ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทัวร์เกาหลี
dot

dot


ตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยว,ตรวจสอบบริษัททัวร์

แกรนด์อิตาลี 8 วันTS แกรนด์อิตาลี 8 วัน

มิลาน-เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-โรม-วาติกัน

มิลาน ดูโอโม–บ้านจูเลียต–โรมันอารีน่า-จัตุรัสเซนต์มาร์ค–หอเอนปิซ่า–เวโรน่า

บ้านจูเลียต-ตลาดเครื่องหนัง-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลีเซี่ยม–น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน

กำหนดการเดินทาง 

02 -09 พ.ย. / 23-30 พ.ย. 58

สายการบินไทย

59,900  บาท

TG SUPER PROMOTION 2015TS แกรนด์อิตาลี+EXPO 9 วัน

เกาะคาปรี-ซอร์เรนโต้-ปอมเปอี-โรม-วาติกัน

ฟลอเร้นซ์-เวนิส-เวโรน่า-มิลาน-World Expo 2015

กำหนดการเดินทาง : 19-27 พ.ค. / 17-25 ต.ค. 58

สายการบินไทย

69,900 บาท

EUR 07 Grand Italy 9 DD EUR 07 Grand Italy 9 D

สายการบินไทย

กำหนดการเดินทางเดินทาง

ระหว่างเดือนมกราคม  - ตุลาคม 2558

ราคาเริ่มต้น 96,000.-

TG SUPER PROMOTION 2015TG SUPER PROMOTION 2015

แกรนด์อิตาลี 8 วัน

มิลาน-เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-โรม-วาติกัน

มิลาน ดูโอโม–บ้านจูเลียต–โรมันอารีน่า-จัตุรัสเซนต์มาร์ค–หอเอนปิซ่า–เวโรน่า

บ้านจูเลียต-ตลาดเครื่องหนัง-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์–โคลีเซี่ยม–น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน

กำหนดการเดินทาง :  02 -09 พ.ย. / 23-30 พ.ย. 58

สายการบินไทย 

59,900  บาท

1
[Go to top]บริษัท ทราเวิล ออฟ ไลฟ์ จำกัด
40 ซอยโชคชัย 4 ซอย 46 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:02-931-5481 02-931-5157 โทรสาร.02-903-0080 ต่อ 8967
LINE / Whatapp / Hotline 089-677-7447 ใบอนุญาต เลขที่ 11/07001
อีเมล :contact@traveloflife.com gm_traveloflife@hotmail.com